Svart porno ny sex hjemmeside

svart porno ny sex hjemmeside

På spørsmål om bruk av porno - eller sexsider, svarte 34 prosent av 13- til 16- åringer at de benytter slike nettjenester. Av disse svarte 12 prosent at de gjør det.
Unge i Norden har sett på pornografi, men det er store kjønnsforskjeller i bruk og holdninger til pornografi viser den kvantitative del av ny nordisk undersøkelse. Felles for ungdommene som svarte var at de er ressurssterke og flinke at porno fremstiller sex ”som noe deilig” og viser at ” sex kan dyrkes på.
På spørsmål om bruk av porno - eller sexsider, svarte 34 prosent av 13- til 16- åringer at de benytter slike nettjenester. Av disse svarte.

Svart porno ny sex hjemmeside - smiler

Ansvarlig redaktør: Olav T. Hennes del av studien har vært en kvantitativ studie av pornoforbruk, syn på porno og holdninger blant ungdom. Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Internett gjør alt lett tilgjengelig på godt og vondt. Mange av de yngste angrer. View the discussion thread. svart porno ny sex hjemmeside
RULE 34

Writen by Armany C.

kan for eksempel skyldes